Dankbaarheid

with Geen reacties

 

Dankbaarheid is de sleutel voor een meer gelukkig, gezond en evenwichtig leven. Sommige mensen kijken vreemd op wanneer je hen bedankt om in hun leven te komen, omdat ze, zo denken ze, niets wezenlijks voor je hebben toegevoegd. Soms is het zelfs zo dat ze het idee hebben jou zelfs onheus behandeld te hebben.

Zelf heb ik geleerd dat alles wat ik op mijn weg tegenkom en iedereen die mijn pad kruist wel een boodschap voor me heeft. De wijsheid van de tao indachtig en omdat ik ook in mijn leven en werk heel sterk bezig met de energetische mens, heb ik ook vele malen ervaren dat deze levenshouding bijdraagt om een beter mens te worden.

We zijn immers via onze energie verbonden met alles in het universum. Via onzichtbare draden en weefsels hangen we vast aan anderen, lokken we gebeurtenissen en situaties uit en creëren we seconde na seconde ons eigen leven. Ook al denken velen dat wij ophouden bij grenzen van onze huid, niets is minder waar. Er zijn mensen die deze onzichtbare wereld kunnen zien en voelen met hun zintuigen maar ook met hun innerlijk oog. Bijzonder is ook dat deze vaardigheden eigen zijn aan elk mens en ook ontwikkeld kunnen worden.4

Dr. Hew Len, een Hawaiiaans psychiater en sjamaan heeft in zijn werk aangetoond dat alles wat in ons on- en onderbewustzijn is opgeslagen  zich vertaalt in onze buitenwereld. Onze leefwereld is dus een prachtig instrument voor bewustzijnsgroei, wanneer we er maar naar durven kijken en ernaar durven luisteren. De eeuwenoude Hawaiiaanse vergevingstechniek Ho’ oponopono is er het mooie resultaat van.

Ook Anita Moorjani vertelt een gelijkaardig verhaal. Bij haar dood-ervaring zag ze heel helder dat alle gedachten en gevoelens die ze naar zichzelf had, haar ziekte en dood hadden veroorzaakt. Ze besloot opnieuw op de aarde terug te komen met een hele andere visie. Ze genas als bij wonder. Artsen snapten er niets van.

Zo tonen de meevallers dat we op de goede weg zijn. Onverwachte leuke gebeurtenissen die ons te beurt vallen bijvoorbeeld. Lieve en hartelijke mensen die op onze weg verschijnen, complimentjes, hartverwarmende gesprekken en dankbaarheid van hen. Maar ook de schijnbaar ‘nare’ gebeurtenissen en onvriendelijkheid, mensen die je straal negeren of niet responsabel zijn, je afwijzen, bot en hard zijn of de tegenslagen. ‘Hoe kan je hier in hemelsnaam dankbaar voor zijn?’ denk je misschien..

Wel, deze laatste ervaringen hebben me dichter bij mezelf gebracht. Vroeger kon ik me mateloos irriteren aan mislukkingen en onvriendelijk gedrag en kon ik met een vinger naar de ander wijzen. Dat leverde dan een hoop frustratie en negatieve energie op, waar ik dan natuurlijk helemaal zelf last van had! In de loop der jaren heb ik geleerd naar binnen te keren:  waar heb ik in mezelf nog onverwerkte stukken die deze onaangename situaties aantrekken? De inzichten waren verscheiden: ‘waar geef ik mijn eigen grenzen niet (genoeg) aan, waar ga ik over de grenzen van de ander, waar veroordeel ik mezelf of een ander, waar ben ik zelf hard, wat heb ik nog te leren en welke emoties heb ik nog niet verwerkt…?’.  Deze innerlijke weg levert heel veel mededogen op, voor mezelf en anderen. Elk mens bekijkt de wereld vanuit zijn of haar eigen perceptie. Want elk mens heeft zijn of haar levenstaak. Zo groeit mijn empathie voor mezelf en de ander en ook mijn (zelf)liefde. Zo kon mijn levensopdracht: ‘onvoorwaardelijke liefde leren’, zich vervolmaken.

Dankbaar zijn..,  wanneer je gelukkig wil zijn, beoefen dankbaarheid voor alles wat zich aandient. Het is de sleutel naar de hogere gevoelens en trekt je weg uit de negativiteit.  Het kan je laten groeien als mens. Daarom zijn we op de aarde om voor elkaar deze onmisbare spiegel te zijn. Want op ons eentje zijn we doof en blind.
3

Leave a Reply