Interview over ‘Liefde ontmaskert’ door Han Kuik

with Geen reacties

(kijk op www.machosofty.nl)

Zo heel af en toe ontmoet je mensen die een blijvende indruk op je maken. Meestal zijn dat dan ook mensen waar je meer van zou willen weten, die je nieuwsgierig maken naar hun denk- en belevingswereld, die je intrigeren. Bij mij zijn dat meestal mensen die een herkenbare of verfrissende kijk hebben op de psyche van de mens, op gezondheid, op spiritualiteit, die gevoelig en idealistisch zijn, genuanceerd naar dingen kijken, en die de diepte ingaan. Enerzijds voel ik me tot zulke mensen aangetrokken omdat ik me qua belangstelling en intentie verwant aan hen voel, anderzijds omdat ik hoop dat ik nog wat van hen kan opsteken.

IMG_3205

Een plek waar je vrij snel kunt vaststellen of iemand je boeit is Twitter. Omdat veel mensen daar hun ziel en zaligheid vrijelijk ten toon spreiden, zij zich laten kennen. Inmiddels ben ik in de twee jaar dat ik daar vertoef al flink wat interessante mensen tegengekomen. Daarbij zit een vaste kern die ik regelmatig even bezoek om te kijken of ze weer iets hebben geschreven wat me aanspreekt, of wat ik de moeite waard vind om te retweeten. Ook in tijden waarin ik zelf niet zo actief ben, bezoek ik deze favoriete twitteraars toch nog wel heel regelmatig voor mijn geestelijke voeding bij de eerste zwarte ochtendkoffie of bij de rode avondwijn. Iemand bij wie ik vrijwel dagelijks even kijk is Goedele Vercnocke (@goed_ele).

 

Goedele Vercnocke heeft als Twitterbio: -inspiratie-liefde-verbinding-healing-natuur-schoonheid-stilte-magie-mystiek-boeken-schrijven-(klass)muziek-geografie-humor- Dat wekte natuurlijk mijn nieuwsgierigheid. Inmiddels volg ik Goedele al weer zo’n anderhalf jaar, en geniet ik vrijwel dagelijks van haar berichten op Twitter en op Facebook. Onderwerpen die in de berichten van Goedele veel aan bod komen zijn onder meer: authenticiteit, liefde, fysieke gezondheid, geesteskracht, persoonlijke ontwikkeling/bewustwording, wetenschappelijke feitjes, en quotes van ‘grote geesten’. En dat gaat er bij mij allemaal in als haring in een walrus. Geen wonder dus dat ik bijzonder nieuwsgierig werd toen Goedele voor de eerste keer melding maakte van de verschijning van haar boek ‘Liefde ontmaskert’. Een nieuwsgierigheid die de afgelopen tijd alleen maar is versterkt doordat Goedele regelmatig tweets de ether instuurt met een verwijzing naar haar boek. Enkele voorbeelden:

Het ego masker is een overleven bij gebrek aan liefde en is gebaseerd op angst voor liefdeloosheid. #Liefde ontmaskert’

‘De mensen die we op ons pad ontmoeten zijn onze beste leermeesters wanneer de leerling in onszelf zich wil open stellen. #Liefdeontmaskert’

‘We hebben onszelf geprogrammeerd dat we ons hele leven op zoek zijn naar liefde, aandacht en waardering van de buitenwereld #Liefdeontmaskert’

 

Op de website van haar praktijk http://www.totalegezondheid.be/ schrijft de therapeute/schrijfster over het ontstaan van haar boek:

“…Vanaf mijn vroegste jeugd werd ik al geïnspireerd door de aarde, het universum, onze werkelijkheid en de zin van het leven. Sommigen denken dat wat we beleven de som is van kortstondige en toevallige ervaringen, betekenisloos en ongericht: een zinloos bestaan. Dat vond ik een onaanvaardbare gedachte.

Op school leerde ik dat de wereld gemaakt is door een goddelijke schepper, die nog steeds aan de touwtjes trekt. Dat klonk wel interessant, maar ook dit verhaal kon niet volstaan om mijn nieuwsgierigheid te stoppen want ik bleef me dingen afvragen. Waarom liet die goede God zoveel lijden toe bijvoorbeeld en waar was die barmhartigheid waarover mij werd verteld? Ik ging verder zoeken….

Wil je weten wat ik heb gevonden? Lees dan binnenkort mijn boek:

‘Liefde ontmaskert – Ontdek een geheim pad naar je ware zelf’.

‘Liefde ontmaskert’ vertelt de ervaringen en inzichten die ik door de jaren heen heb mogen ont-wikkelen. Het is bedoeld om de lezer dichter bij zijn/haar kern te brengen en verder af van klassieke overlevingsmechanismen/angsten die wij ons als mensen eigen maakten.

Het verschijnt eind september.”

Dat maakt toch allemaal wel heel nieuwsgierig nietwaar? Dus heb ik Goedele benaderd met het verzoek om haar te mogen interviewen. En dat wilde ze wel. Omdat ik het boek natuurlijk ook nog niet gelezen heb, richt ik me in dit interview voor het grootste deel op de schrijfster; wat haar bewogen heeft om het te schrijven, en wat ze onderweg is tegengekomen.

Goedele wat fijn dat je op mijn weblog al vast iets meer over jouw boek wil vertellen. Welkom, en meteen ook gefeliciteerd met de sterke titel van je boek. Die spreekt me bijzonder aan. Echt zo’n titel waarvan ik denk daar wil ik wel meer van weten, dat boek moet ik lezen. Ik wil wel weten hoe liefde ontmaskert. En ook wil ik het geheime pad naar mijn ware zelf nog wel wat beter leren kennen.

Dank je wel Han, het is fijn om te ervaren dat mensen opmerken wat ik in de wereld wil zetten. Dat is ook de bedoeling dat anderen er wat aan hebben. Immers, mijn inzichten hebben mijn eigen leven compleet – ten goede – veranderd.

Je schrijft op de website van je praktijk dat je een barmhartige God en het lijden op aarde niet met elkaar kon verenigen en dat je daarom verder ging zoeken. Heb je God achtergelaten waar je je zoektocht begon, of ben je Hem ook nog weer tegen gekomen?

Die “God” bleef me achtervolgen, en ja, ik ben “hem” zeker tegengekomen, maar het was niet diegene die mij was aangeleerd. De barmhartigheid en het goede daarentegen heb ik des te meer ontdekt. Daarom dacht ik: “Het zou fijn zijn als die leugen wordt doorprikt, dat mensen hun ogen open gaan en stoppen met zeuren, klagen en sarcastisch doen over die God. Daar ga ik in mijn  boek over schrijven.”

En het doorprikken van de leugen, de ontmaskering van de gedachte dat het lijden van God komt, houdt dan in dat je laat zien dat wij ons eigen lijden veroorzaken?

Hmm ja,  allereerst is het natuurlijk zo dat als je niet in God gelooft omdat God het lijden toestaat dat je dan al een soort afgebakend beeld hebt van die niet bestaande God, wat op zich natuurlijk al een beetje vreemd is. Ik wilde als kind al niet in zo’n persoonlijke God geloven, maar ook niet het beeld van de onstoffelijke (hogere?) wereld loslaten waar we vandaan komen en weer terug zullen keren. Omdat ik zoveel vragen had ben ik de wereldgodsdiensten gaan bestuderen en toen vond ik een rode draad. Ik zag dat elk volk, elke cultuur op haar eigen manier contact ging maken met iets hogers dan de mens…ging eren en bidden, offers bracht en rituelen beoefende. Alle geboden en verboden die er rond werden gebouwd waren dan weer een creatie van de mens. Maar de essentie bleef dezelfde. Ik concludeerde dat er geen ‘persoon’ was maar een soort van krachtveld dat je onze bron zou kunnen noemen- ik had een voor mijzelf plausibel antwoord.

Vanuit deze overtuiging geloof ik ook niet dat de bron verantwoordelijk is voor ons lijden maar dat we inderdaad ons eigen lijden creëren. Zo lijden we bijvoorbeeld door verwachtingen over anderen te hebben die dikwijls niet uitkomen: ‘Hoe fijn zou het zijn als die persoon ons zou horen en wat liever tegen ons zou zijn. Of lijden we omdat we onszelf wentelen in zelf beklag: ‘Waarom moet dit mij nou weer overkomen’. Het is opmerkelijk hoe vaak we in ons leven de macht geven aan anderen of aan omstandigheden. En dat bezorgt ons nodeloos lijden. Lijden dat we kunnen voorkomen door het roer van ons leven in eigen hand te nemen; stuurman over ons eigen leven te worden. Daar gaat mijn boek voor een heel groot deel over.

En het lijden dat van buiten af op ons toekomt, is dat gewoon toeval, kwestie van pech? Zoals de antilope pech heeft dat de luipaard net hem/haar te pakken kreeg? Of dat je in een land woont dat door ebola of een oorlog wordt getroffen?

Je stelt echt wel rake vragen Han, ze gaan recht naar de kernboodschap van mijn boek.

De wedervraag hierbij is natuurlijk: ‘Is het wel zo dat er lijden van buitenaf op ons afkomt?’ Wat als we zelf de magneet zijn? Wat als we als ziel zelf onze levensomstandigheden zouden gekozen hebben, om er iets uit te leren, of gewoon om te ervaren hoe het is? Dat verandert het perspectief helemaal en dat neemt ook alle onrechtvaardigheden weg omdat ons leven onze eigen verantwoordelijkheid is. Er zijn geen schuldigen of slachtoffers. Uiteraard is het de bedoeling dat we leren uit onze penibele levensomstandigheden. allow

Dus als ons veel overkomt waar we niet blij van worden, wat we geneigd zijn als lijden te zien, dan moeten we ons afvragen waarom we er voor gekozen hebben om dat aan te trekken?

Zo denk ik er ook over Han. Zelf heb ik periodes in mijn leven gekend waarop ik heel ongelukkig was. Met de nodige zelfanalyse heb ik begrepen dat ik niet de keuzes maakte die mijn hart lieten zingen, ik zag mijzelf niet graag, ik werd geleefd. Toen ik mijn leven heb omgegooid en de inzichten die ik gekregen had ben gaan toepassen, is er vreugde op mijn pad gekomen. Daar ben ik elke dag dankbaar voor.

Als je het zo in een paar zinnen schetst klinkt het maken van zo’n ommezwaai heel eenvoudig, maar zo simpel zal het toch niet zijn neem ik aan? Je attitude en je gedrag veranderen is doorgaans een moeizame aangelegenheid, althans zo ervaar ik het zelf. Geef je de lezer in je boek een methode en/of is het ook een soort van werkboek?

Ja Han, zoals je zegt: het klink erg eenvoudig…maar er gaat een hele lange tijd innerlijke strijd en verzet aan vooraf. Angst vooral om het oude vertrouwde achter te laten. Jaren van niet durven en denken dat je het niet kunt. Uitputting en ziekte tenslotte dwongen mij mijn leven te herzien. Het jarenlange vechten tegen mezelf had zijn tol geeïst. Maar nadat ik een keuze eenmaal had gemaakt ging het razendsnel. Ineens krijg je ergens een duwtje en spring je. Onszelf ontdekken, onszelf beter leren kennen, is een levenswerk. Volgens mij eindigt dat niet tijdens ons leven.

Het boek is opgebouwd uit 3 delen. Eerst vertel ik iets over het energieveld van de mens, hoe dat in elkaar zit en hoe energie ons leven bepaalt. In deel 2 kan je tools vinden om je eigen blokkades op het spoor te komen. Het derde deel verhaalt hoe je jezelf kan bevrijden van deze blokkades, jouw duiveltjes die roet in het eten komen strooien.  In het laatste hoofdstuk van mijn boek krijgt de lezer hele praktische handvatten aangereikt om met zichzelf aan de slag te gaan.

Klinkt veelbelovend! En komt het verwijderen van blokkades en maskers enkel onze psychische gezondheid ten goede of zullen we er ook fysiek gezonder door worden?

Ja, het oplossen van blokkades werkt door tot op het fysieke niveau. Er is immers geen scheiding tussen het fysiek, emotioneel en mentaal deel van de mens. Je kan dat ook gemakkelijk voelen wanneer je schrikt bijvoorbeeld, dan krimpt je maag samen of bij stress ga je ineens zweten. Soms begint je hart sneller te slaan als je bang wordt of euforisch bent.

Blokkades beletten de vrije doorstroom van energie in het lichaam, waardoor organen en cellen minder energie krijgen en dus verzwakken.

Hebben fysieke ziekten volgens jou altijd een geestelijke oorzaak?

Alles is energie en alles ontstaat uit energie. Dus mijn antwoord is ja. Ziekten, of beter gezegd genezingsreacties, zijn een poging van het lichaam om een ontsporing op te vangen en ons een signaal te geven dat we ‘het goddelijk plan’ niet aan het volgen zijn. Met ‘goddelijk plan’ bedoel ik de natuurwetten, bijvoorbeeld de biologische wetten, en de levenswetten.

En, terugkomend op de titel, liefde is zeker ook gezond?

Alles is liefde, liefde is alles, ware het niet dat de mens afdwaalt van liefde. Liefde is de oorsprong van ons bestaan, de drijvende kracht van het leven. Liefde geneest, doet alles groeien en bloeien. Liefde brengt vreugde en blijheid. Liefde is de hoogste vibratie! Daarom kan ze angst ontmaskeren…De liefde(terug)vinden brengt ons dus bij onze oorsprong terug…

Het boek van Goedele verschijnt in de eerste week van oktober en is te bestellen via goedelevercnocke@yahoo.com.

De prijs is € 22.95.

Rekeningnummer Goedele: IBAN : BE24 9796 2282 0938 –  BIC : ARSPBE22

De prijs voor verzending binnen België is € 4.95 en naar Nederland € 13.50.

Wie bij Goedele in therapie wil of een training of cursus wil volgen kan haar benaderen via  http://www.totalegezondheid.be/

boek heel klein

Leave a Reply