Teal, lean, agile en scrum.. mens, ben je mee?

with Geen reacties

Woorden waarmee getwitterd, gefacebookt en gelinkedind wordt dat het een lust is. Woorden waarmee je om de oren wordt geslagen wanneer je je bevindt in de wereld van het ondernemerschap, het leiderschap en het coachen/helpen van je klanten.

Intrigerend dat er hele nieuwe woordenboeken ontstaan wanneer het gaat om een oer-oud principe dat gestoeld is op veerkracht en soepelheid, wendbaarheid en focus, aandacht en aanwezigheid. De oude oosterse meesters kijken geamuseerd toe hoe de westserse mens vandaag de mystieke wereldbeschouwingen op zijn manier her-ontdekt. Het is mooi dat de ideëen van vijfduizend jaar oud, die hun oorsprong vonden in de natuur, nu ook hun weg vinden buiten de new-age-zweverijen en meditatiegroeperingen, met name in organisaties.

Daar mijn werk zich afspeelt zowel op het terrein van de energetische healing (stimuleren van het natuurlijk zelfgenezend vermogen van mensen) als op het gebied van (bedrijfs)training en coaching, zowel in de wereld van de wetenschap als dat van de spiritualiteit, wou ik in dit artikel bijdragen aan een integrale visie op mens en maatschappij.

‘Een nieuw idee zal eerst door iedereen belachelijk worden gemaakt, vervolgens zal het heftig worden bestreden en ten slotte zal iedereen het altijd al hebben toegejuicht’ ~ Schopenhauer

Laat ik deze ontwikkelingen eens van dichterbij bekijken.

Teal

Een jaar geleden sloot ik me aan bij de tealers van België omdat ik me helemaal kon vinden in deze filosofie. De inspirerende ideëen komen van Frederic Laloux die in zijn boek ‘Reinventing Organisations’ een antwoord formuleert op de nood aan vernieuwing in verstarde organisaties, waar mensen gedemotiveerd raken en in burn-out terechtkomen. Laloux is een man die het grotere geheel ziet, een man die ook zijn gevoel durft uiten en dat kan inzetten als drijvende kracht van verandering.

Teal (of in het Nederlands: cyaan), betekent zoiets als ‘appelblauwzeegroen’, een kleur die een mengsel is van vele andere kleuren. Tealers die kleur bekennen denken dus niet meer in termen van polarisatie (links of rechts, blauw of groen, zwart of wit..) maar eerder op een manier die alle situaties, meningen en zienswijzen onder de loep neemt en zo positieve keuzes kan maken die de mens verheffen. Luisteren naar elkaar, empathie, verbinden en co-creatie zijn de sleutelwoorden.

Lean

Lean betekent ‘slank’ of ‘afgeslankt’ in het dagelijkse leven én in organisatietermen kan je het beschouwen als: ontdaan van alle overbodigheid. Zo klaart onze geest ook op wanneer we rondslingerende rommel in huis opruimen. Overdaad belast ook de gezondheid. In deze tijd van verspilling en overdreven noden worden we uitgedaagd om te kijken wat we kunnen missen en hoe we er anderen mee kunnen helpen. In organisaties wordt gekeken hoe bijvoorbeeld overproductie kan voorkomen worden en hoe lean management de (productie)flow ondersteunt. Ook het respect voor medewerkers hoort hierbij, het maakt korte metten met strijd, een thema dat in deze tijd méér dan overbodig blijkt!

Agile

Agile kunnen we het best vertalen als ‘behendig’ en ‘wendbaar’. Zowel in het dagelijkse leven als in organisaties worden mensen uitgedaagd om soepel mee te bewegen met veranderingen. Wie zich vasthoudt aan oude paradigma’s en overtuigingen remt de flow. Dat is zo bij iedereen die niet wil horen en zien, zijn eigen blokkeringen weigert om te buigen: zijn lichaam zal dit weerspiegelen en aantonen waar de stroming stagneert. Oude organisatiestructuren zijn verleden tijd, ze spelen niet in op de nieuwe noden van de tijd. Een bedrijf dat samen met zijn medewerkers attent kan zijn en de veranderingen in de maatschappij kan volgen, kan bloeien.

Scrum

Scrum is een term uit de rugbysport: ‘worsteling om de bal’ en verwijst naar het overleg tussen spelers om te beslissen hoe ze het makkelijkst de bal kunnen bekomen en behouden. Deze term werd overgenomen in de IT wereld om in teamverband op een effectieve, flexibele manier software te ontwikkelen. In de bedrijfswereld kan je het zien als de meest effectieve manier om tot het eindproduct te komen. In het team is iedereen betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. Daarbij gaat Scrum ervan uit dat de benodigde kennis in het team zelf aanwezig is. Mooi hoe deze (bedrijfs)filosofie een nabootsing is van wat er in de natuur elk moment plaatsvindt. Er is flow en elke plant, elk dier, het water en de wind, de maan en de zon… allemaal dragen ze bij aan het perfecte eindproduct.

Mens

Mogen we zeggen dat de cirkel rond is? Mogen we besluiten dat de mens, van binnenuit, stilaan de wetten van de natuur en het universum aan het begrijpen is? Dat we als water moeten zijn, vloeibaar en krachtig, wendbaar en aandachtig voor de plek waar we stromen, eeuwig en voedend, lavend en verkwikkend?

Misschien gebeuren deze ontwikkelingen onbewust. Misschien zijn ze in het bedrijfsleven ingegeven door de slimme truuks om de winst te vrijwaren? Hopelijk komt de inspiratie van echte leiders, die beseffen dat je geen bedrijf kan leiden zonder jezelf te leiden. Want zeg nu zelf: laat een organisatie waar medewerkers zichzelf niet eens kennen veranderd worden in een zelfsturende groep? “Zet mensen bijeen en je krijgt gedoe” zegt Marco Buschman in zijn prachtige boek ‘Verbindend vermogen’. Misschien mogen we wat meer onszelf leren kennen.

De echte verandering is een verandering van binneuit, niet omdat we er baat (of winst) bij hebben, maar omdat enkel de flow in onszelf het grotere geheel dient. Wij kunnen ons niet meer als een-ling onttrekken aan de wereld. Wij zijn de wereld.

Daarom nodig ik je uit op mijn workshop in Holsbeek op 8 januari: Je eigen krachten

Welkom ook op de Teal bijeenkomst aanstaande donderdag 22 december in Heverlee: Talenten bundelen en samenwerken

Meer info op Goedele Vercnocke en bij mijn boek Liefde ontmaskert

en op Totale Gezondheid

En verder een vredevolle, vloeiende, verbindende en verwarmende Kerst aan allen!

“Be the change you want to see in the world.” ~ Ghandi

Leave a Reply